Henter data ...

At lede andre uden at være chef kursus. København, Aarhus eller målrettet firmahold. 11.700 kr. + moms

Kort navn:

Varighed:


RING 70 23 26 50 eller send en mail og få uforpligtende informationer om, hvor kurset udbydes, datoer, priser og en status på, om kurset har deltagere nok til at det bliver gennemført.

Udbydes kurset ikke i oversigten til højre, så kontakt os endelig for ny dato.

At lede andre uden at være chef

Bliv en bedre og mere motiverende leder, der er bevidst om sin lederrolle og forstår at bruge den effektivt i virksomheden.

    

 

Det lærer du på dette kursus

At blive tilpas i din rolle som leder

At skabe følgeskab uden formel autoritet

Hvordan du skal engagere og inspirere på den rigtige måde

At finde frem til din personlige kommunikationsstil over for dine medarbejdere

At skabe resultater med en stærk kommunikation

At håndtere konflikter på en professionel måde

At finde frem til dine styrker via en persontypetest

Hvordan du formidler din pointer mest effektivt til dem omkring dig.

 

 

Tag lederskab og få følgeskab

I dag forandrer virksomheder og organisationer sig hurtigt og konstant. Det gælder også din. Det kræver en fleksibel organisation – og endnu mere fleksible medarbejdere. Der er simpelthen behov for, at dygtige ledere kan arbejde tværgående, få følgeskab, få andre til at levere, udvise handlekraft og skabe resultater. At de kan træde i kraft som ledere, også selvom de ikke har direkte personaleansvar. På dette lederkursus arbejder du med, hvordan du med dit lederskab skaber følgeskab og dermed også de bedste resultater. Også selvom det ikke er dig, der sidder med hverken MUS, personlig udvikling eller budgettet til julefrokosten.

 

 

Bliv en bedre og mere motiverende leder

Vi kan lige så godt sige det, som det er. Du får det rigtig svært som leder, hvis du ikke får medarbejderne til at følge dine idéer. Uden en chefs formelle autoritet kan du nemlig ikke sige “Du skal” eller forlange, at medarbejderne gør, hvad du siger. Det stiller høje krav til din kommunikation! Og netop derfor giver vi dig redskaberne til at engagere, motivere og inspirere dine medarbejdere, så du kan styre jer direkte mod succes. Men for at kunne motivere dine medarbejdere, er det vigtigt, at du selv er motiveret. Derfor gennemgår vi din motivation som leder og finder frem til, hvorfor du er leder, og hvad det er, du gerne vil opnå. På den måde skaber vi en rød tråd i dit lederskab og sørger for, at du har alle forudsætningerne for at skabe konkrete resultater.

 

Find dit leder-DNA

Det er udfordrende at være leder uden at have personaleansvar, og det stiller særlige krav til dine kompetencer. På lederkurset sætter vi fokus på din lederprofil og finder frem til dine styrker gennem personprofiltest. Det er essentielt som leder at være bevidst om sin profil, og på baggrund af dine resultater finder vi sammen frem til, hvilken ledertype du er, og hvordan du tackler forskellige situationer og forskellige medarbejdere. Du vil blive dygtigere til at forstå magten mellem relationerne, beslutninger undervejs og hvordan du kan udvikle andre og få opbakning til dit lederskab både oppefra, nedefra og fra dine nærmeste kollegaer.

 

Dag 1:

Rammesætning: Den klemte rolle som leder og kollega

Kend dig selv – profiltest gennemgås, og du lærer at spotte, hvilken profil dit team/kollegaer har

Forventningsafstemning, både opad og nedad

Prioritering af dine opgaver – hvad er vigtigst for dig

Cases

Praktiske opgaver.

 

Dag 2:

Styring og ledelse af interessenterne omkring dig

Sådan motiverer du folkene omkring dig

Opbygning af din personlige autoritet

Kend din konfliktstil, og håndtér konflikterne i forhold til, hvor store de er

Refleksioner

Praktisk træning.

 

Dag 3:

Dine helt personlige værdier som leder – hvem vil du gerne være

Brug 3M-modellen til at skabe engagement blandt medarbejderne

Få styr på møderne, og facilitér dem bedst

Refleksioner og egen handlingsplan.

 

 

 

Christian er en passioneret underviser med stor erfaring inden for ledelse og lederudvikling. Som underviser er han særligt optaget af at udvikle det personlige lederskab og facilitere organisationsudvikling.

Christian har været leder i en lang række private og internationale virksomheder, og han har derfor stor føling med, hvad der skal til for at lykkes i rollen som leder.

Christian er uddannet cand.merc. i Strategi og Ledelse og har taget en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Derudover er han ansat som lektor på UC SYD på diplomuddannelsen i ledelse.

 

 

Mark er en involverende og passioneret underviser, der har prøvet det meste og kan relatere teorien til kursisternes virkelighed.

Han er tidligere senior director for 'Global Project Management Office' hos Danfoss og har arbejdet som leder hos blandt andet Saab og Fujitsu/Siemens.

Mark har gennem de sidste mange år specialiseret sig som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse, ledelse samt organisationsudvikling

 

Hvem bør deltage:
Seniorkonsulenter

Specialister

Projektledere

Mellemledere

Teamledere

Fremtidige ledere

Alle der ønsker at blive bevidste om deres lederrolle og lederkommunikation

 

Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af kurset med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov.