Henter data ...

Certificering i udbudsret kursus - 7 dage over en periode - 5 ECTS point. København, remote eller målrettet firmahold. 38399 kr. + moms

Kort navn:

Varighed:


RING 70 23 26 50 eller send en mail og få uforpligtende informationer om, hvor kurset udbydes, datoer, priser og en status på, om kurset har deltagere nok til at det bliver gennemført.

Udbydes kurset ikke i oversigten til højre, så kontakt os endelig for ny dato.

På denne uddannelse  ”Certificering i udbudsret” får du et indgående kendskab til udbudsloven og EU-udbud på kun 7 kursusdage. Du bliver klædt på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud og får indblik i juraen hele vejen gennem udbudsprocessen på vores intensive kurser om udbud.

  


SKAL DU MED I CERTIFICERINGSKLUBBEN?

På denne spændende uddannelse om udbudsloven får du værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i dit daglige arbejde med udbudsprocessen, og du får koblet din udbudsretlige forståelse sammen med de strategiske og forretningsmæssige mål.

Programmet er skræddersyet for praktikere, og der er lagt stor vægt på at gøre juraen på kurserne spændende, nærværende og letforståelig gennem eksempler, som relaterer til din hverdag. På certificeringsforløbet underviser førende udbudseksperter fra DLA Piper Advokatpartnerselskab på vores kurser i udbudsret, mens professor René Franz Henschel fra Aarhus Universitet guider dig igennem Contract Management på udbudsområdet på det sidste kursus.

Målet med denne Certificering i udbudsret er at sikre en udbudsretlig efteruddannelsesstandard, der giver solide basiskompetencer til at håndtere udbudsforretninger fra start til slut.

Som deltager på denne Certificering i udbudsret får du:

  • Forståelse for baggrunden for EU-udbudsreguleringen
  • Overblik over udbudsprocessen og i, hvordan du håndterer et udbud
  • Mulighed for at minimere klagesager og sikre lovlige udbud
  • Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper
  • Indblik i ofte forekommende juridiske problemstillinger og faldgruber
  • Best practice indsigt i udformning af udbudsmaterialet
  • Metoder og værktøjer til at arbejde med prækvalifikation og tilbudsevaluering
  • Indsigt i kontraktstyring
  • Mulighed for at undgå unødig rådgiverassistance

Hvem bør deltage?

Ordregivere:

Kurserne i udbud er relevante for dig, der er ansat i stat, region, kommune, selvejende institutioner, offentligretlige organer og har brug for at vide, hvordan du skal gå frem, når I skal indgå en kontrakt i overensstemmelse med reglerne om udbud jf. udbudsloven m.v. Du kan f.eks. være ansvarlig for – eller ansat i en indkøbsfunktion, i en økonomifunktion, aftale- eller kontraktafdeling – eller være IT-chef, projektleder, bygge- og anlægsansvarlig eller lignende.

Leverandører og rådgivere:

Som ansat i en leverandør- eller rådgivervirksomhed har du ofte brug for den viden, der ligger i hele eller dele af certificeringsforløbet om udbudsret. Du kan derfor tilmelde dig hele programmet eller de enkelte udbudskurser.

Forsyning:

Kommer du fra en forsyningsvirksomhed og udbyder du primært efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, så henviser vi til vores Certificering i udbudsret for forsyningssektoren. Arbejder du både med udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet, kan du tilvælge vores Udbud for forsyningsvirksomheder


Kursusdage, certificeringstest og ECTS-point

Certificeringsforløbet strækker sig over 3 moduler, der følger udbudsprocessen trin for trin. Certificeringen i udbudsret består af 5 kurser om udbud fordelt på 7 kursusdage, som du gennemfører over cirka 3 måneder og afsluttes med en certificeringstest. Testen får du tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus. Uddannelsen svarer til 5 ECTS-point.

NYT: Vi tilbyder nu også online deltagelse via live-stream ved langt de fleste af vores kurser. Noter blot dit ønske om dette i kommentarfeltet.

Hvorfor certificering?

Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere, at jeres faglige niveau er i top. Der er derfor flere fordele ved at deltage på denne udbudsuddannelse.

OPBYGNING I MODULER

Modul I: Det udbudsretlige fundament og Udbudsmateriale

På dette grundlæggende modul får et godt overblik over processen i en udbudsforretning. Du bliver ført igennem de opgaver, der ligger i hver fase, får koblet juraen til praksis og bliver klædt på i forhold til de juridiske spilleregler. Undervisningens struktur følger flowet i en udbudsforretning, og derfor er det logisk og let for dig at følge. Du får indblik i, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt.

Modul II: Udbud med forhandling, Evaluerings- og pointmodeller

På modul II får du indblik i forhandlingsmulighederne i de nye udbudsregler, herunder den lempede adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og de regulerede procedurer herfor. Du får samtidig overblik over; hvilke pointmodeller for pris kan bruges? Hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig forud for valg af model? Og hvordan arbejder du bedst i praksis med evalueringsmodeller?

Modul III: Kontraktstyring og Contract Management

På modul III får du viden om, hvordan du følger op på kontrakternes resultatkrav, så din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter. Du får indsigt i, hvordan du kan skabe overblik over kontraktforholdet, og bedre kan identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici.

DATO OG TILMELDING

Få tilsendt en oversigt over de planlagte datoer for kurserne, der indgår i vores Certificering i udbudsret


Underviserne er pt. sat til: